Offer
Türk
Ağırlık algılama cihazı
Filter

Basınçlı döküm ve enjeksiyon kalıplama sürekli üretim süreçleridir. Bir noktada sıcak kamara ve soğuk kamara basınçlı döküm makineleri önceden belirlenmiş döngülerde sabit kalitede yüzlerce ürün üretir.

Kusurlu dökümler %100 oranında ikincil hammadde olarak kullanılabildiğinden, ıskartalardan metal döküm üretmek herhangi bir sorun teşkil etmez. Ancak hasarlı kalıplar ve düzeltme aletleri, enerji tüketimi, kalite kaybı ve üretimin durma süresi, ciroyu hızla düşürebilir veya maliyetleri önemli ölçüde artırabilir.

Bu nedenle, basınçlı döküm için de sürekli kalite izleme önerilir. Ağırlık algılama cihazları, kalıp kalitesini ve korumasını sağlamak için en önemli unsurlardan biridir.

Döküm kütlesinin hassas ölçümü ile optimum sistem kontrolü

Ölçülmesi en kolay döküm parametresi kütlesidir. Sıkıştırma kuvveti ve erimiş metal basıncı doğru olduğu ve bir sıcak veya soğuk kamara basınçlı döküm makinesinin veya bir enjeksiyon kalıpçısının kalıp boşluğunda herhangi bir değişiklik olmadığı sürece, her döküm aynı ağırlıkta olmalıdır.

Değişken kaliteyi yaratan şey, döküm yoğunluğunu bozan düşük basınçtır ve bu da ağırlığını azaltır. Benzer olumsuz etkiler, döküm işlemi sırasında kalıp boşluğunda meydana gelen basınç artışlarından da kaynaklanır. Öte yandan kalıbın hasar görmesi veya erimiş metaldeki basınç değişiklikleri döküm ağırlığının tolerans sınırlarının üzerine çıkmasına neden olabilir.

Bir ağırlık algılama cihazı yeni dökülmüş bir elemanı alır ve tartar. Adını, dökümün kalıptan ağırlık algılama cihazlarının tepsisine düşmesinden alır. Ağırlık, basınçlı döküm makinesinin kontrol sistemi ile ilgilidir. Dökümde kesin olarak belirlenmiş toleransın ötesinde bir kütle sapması tespit edildiğinde, ağırlık algılama cihazları üretim sürecini durdurur ve bir alarm verir.

Tasarım ve çalışma prensibi

Ağırlık algılama cihazları bir tepsi, döner dişli ve bir tartım modülünden oluşur. Sonuncusu basınçlı döküm makinesinin kontrol sistemi ile arayüzlenir. Modern ağırlık algılama cihazları, elektronik ağırlık kontrolü ile birlikte döngü süresini azaltabilen pnömatik bir dönüş dişlisine sahiptir. Katı bir yük hücresi, ağır olanlar da dahil olmak üzere düşen dökümleri almak için tasarlanmıştır. Bir ağırlık algılama cihazı basınçlı döküm makinesine kalıcı olarak sabitlenmez, ancak hattın ilerisinde şutun altına, basınçlı döküm makinesinin yanına yerleştirilir ve üretim hattına elektronik olarak bağlanır.

Fiss'ten üst sınıf ağırlık algılama cihazları

Basit bir tasarıma sahip olmalarına rağmen, ağırlık algılama cihazları basınçlı döküm ve enjeksiyon kalıplama kalitesini sağlamaya yardımcı olan etkili ünitelerdir. Hem mekanik tasarımları hem de ölçüm elektronikleri uzun süre kusursuz bir şekilde çalışmalıdır. Bu ünitelerin üretimi, bakımı ve servisi için uzman bilgisi gereklidir.

Ağırlık algılama cihazlarımız standart arayüzlere sahiptir ve tüm yaygın basınçlı döküm makinelerine ve enjeksiyon kalıpçılarına bağlanabilir.

Ağırlık algılama cihazlarımız şu alanlarda kullanılabilir

Aşağıdaki markaların sıcak kamara veya soğuk kamara basınçlı döküm makineleri:

 • Frech
 • Colosio
 • Agrati
 • IDRA
 • Italpresse
 • URPE
 • LK-Makine
 • YIZUMI
 • Techmire
 • Bühler
 • Weingarten

aşağıdaki markaların enjeksiyon kalıpçıları:

 • Arburg
 • Dr. Boy
 • Battenfeld
 • Krauss Maffei
 • Demag
 • Netstal
 • Geiger
 • Ferromatik Milacron
 • Engel

Ağırlık algılama cihazlarını hızlı ve iyi bir fiyata onarıyoruz. Bakımı iyi yapılan ve düzenli olarak servis edilen Fiss ağırlık algılama cihazları uzun yıllar çalışacaktır.